Rynek towarów i usług nieustannie ewoluuje. Aby nadążyć za zmianami, które dzieją się każdego dnia, trzeba dostosować swój model biznesowy do wymogów stawianych przez rzeczywistość. Niejednokrotnie za myślą technologiczną idą spore pieniądze. Jeśli firmy nie stać na duże wydatki, może skorzystać z kredytu technologicznego.

Czym jest kredyt technologiczny?

To dotacja dla mikro-, małych a także średnich przedsiębiorstw, z których finansować mogą one wdrożenie nowej technologii

To dotacja dla mikro-, małych a także średnich przedsiębiorstw, z których finansować mogą one wdrożenie nowej technologii. Może ona służyć poprawie jakości produkcji lub całkowicie nowej inwestycji. Jest szansą na wprowadzenie do firmy innowacyjnych rozwiązań, stawiających ją na równi z zachodnią konkurencją.

Wnioski na tego rodzaju kredyty przyjmowane są w określonych terminach, dlatego należy pilnie śledzić informacje pojawiające się na stronach rządowych i w branżowych portalach internetowych. Obecnie trwają uzgodnienia dotyczące warunków przyznawania tej pomocy w kolejnych latach.

W praktyce taki kredyt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), który jest finansowany z Funduszy Europejskich. Przedsiębiorca może otrzymać nawet 75% dofinansowania, w zależności od złożonego wniosku. Oznacza to, że zaciągnięte zobowiązanie spłaca jedynie w 25%. To bardzo dobra okazja na to, by relatywnie niewielkim kosztem firma zyskała nową jakość.

Warunki otrzymania kredytu technologicznego

Aby otrzymać środki finansowe w ramach kredytu technologicznego trzeba spełnić te same warunki, które konieczne są przy otrzymaniu kredytu komercyjnego. Procedura nie jest skomplikowana, ale koniecznie jest złożenie kilku dokumentów dotyczących firmy. Należy udokumentować swoją zdolność kredytową. Nie ma przy tym znaczenia to, że kredyt będzie współfinansowany z państwowych środków.

Konieczne jest także szczegółowe przedstawienie planu wdrożeń, które będą finansowane ze środków. W wypadku kredytów komercyjnych, banki nie ingerują w sposób rozdysponowania środków. Tu, z uwagi na współfinansowanie, trzeba mieć gotowy plan i argumenty przemawiające za jego powodzeniem.

Kredyt technologiczny Strategor udzielany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego a banki komercyjne współpracują z nim i to w nich można zaciągnąć kredyt komercyjny pozwalający na uzyskanie wkładu własnego.

Kredyt technologiczny to szansa na rozwój swojego biznesu i zwiększenie konkurencyjności na rynku, także zagranicznym. Warto szukać okazji to pozyskania dodatkowych środków na działalność, by nieustannie dążyć do rozwoju. Pozyskanie środków nie jest trudne i warto zaangażować się w to, by je otrzymać.

Back To Top