Kategoria: Szybka ścieżka

Na czym polega szybka ścieżka onkologiczna?

W 2015 roku w Polsce została wprowadzona karta diagnostyki i leczenia onkologicznego. Pakiet onkologiczny to grupa przepisów, których zadaniem jest usprawnienie oraz poprawa diagnostyki chorób nowotworowych w Polsce. Jeśli chodzi o dostęp do szybkiej ścieżki onkologicznej, to nie stosuje się żadnych ograniczeń wiekowych, nie jest on także objęty limitem...

Konkurs Szybka ścieżka

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że Szybka ścieżka jest w najprostszym możliwym ujęciu największym programem w Polsce, który zajmuje się finansowaniem prac badawczo-rozwojowych. Co dokładnie warto wiedzieć o wspomnianym programie?...