Nie każda osoba prowadząca własną działalność gospodarczą ma świadomość tego, że może otrzymać dodatkowe środki finansowe na rozwój lub też na bieżące koszty, związane z prowadzeniem biznesu, które zwykle są niemałe. Odkąd Polska znalazła się w grupie krajów należących do Unii Europejskiej, pojawiły się nowe możliwości do wykorzystania przez samorządy, przedsiębiorców itp. Pozyskiwanie funduszy unijnych wiąże się oczywiście z przyznawaniem środków na określonych warunkach. Bardzo często jest tak, że to właśnie przedsiębiorcy, obok dużych samorządów, są beneficjantami tych pieniędzy.

Kto może otrzymać wsparcie?

Pozyskiwanie funduszy unijnych może odbywać się dwutorowo

Największą formą wsparcia, jaką można uzyskać poprzez pozyskiwanie funduszy unijnych ze strony www.strategor.pl mają do dyspozycji firmy z grupy MŚP, czyli tak zwane małe i średnie przedsiębiorstwa. Dotacja dla tych biznesów została ujęta w unijnych programach pomocowych, przede wszystkim w Programach Regionalnych, które są realizowane na terenie wszystkich, polskich województw, jak i również z Programu Inteligentny Rozwój, a także ze względu na położenie kraju- programu Polska Wschodnia. Wsparcie, jakie jest oferowane przedsiębiorcom mieści się w zakresie kredytów, poręczeń oraz pożyczek, które są udzielane za pośrednictwem podmiotów finansowych, w tym również banków i funduszy pożyczkowych. To co jest istotne, to fakt, że ich warunku są bardziej korzystane i udzielane na znacznie bardziej preferencyjnych zasadach, niż oferty pożyczkowe czy kredytowe, które są dostępne na rodzimych rynkach komercyjnych. Część z nich posiada nawet możliwości bezzwrotnego wsparcia, inne natomiast będą charakteryzować się znacznie niższym oprocentowaniem, dzięki czemu firmy będą mogły pozyskać znacznie więcej środków finansowych na rozwój.

Wdrażanie innowacji

Pozyskiwanie funduszy unijnych może odbywać się dwutorowo. Przedsiębiorca sam może złożyć stosowne wnioski o wsparcie lub też skorzystać z profesjonalnego wsparcia firm i instytucji, które zawodowo zajmują się pozyskiwaniem środków finansowych z Unii Europejskiej. Druga droga jest o wiele bardziej korzystna, ponieważ wiąże się z mniejszym ryzykiem odrzucenia wniosku o dotację, firma ma więc znacznie większe możliwości na uzyskanie potrzebnych pieniędzy. Dofinansowanie uzyskane w ten sposób można przeznaczyć na przykład na wdrażanie różnego rodzaju inwestycji technologicznych, projekty badawcze czy też zapewnienie infrastruktury do badań. Możliwości są na tyle szerokie, że firm z różnych branż mogą starać się

Back To Top