Wiele przedsiębiorstw kładzie duży nacisk na innowacyjność w stosowaniu wybranych maszyn, samochodów oraz innych urządzeń. Zakup nowoczesnych sprzętów wiąże się z dużymi kosztami, dlatego właściciele małych i średnich firm, a czasem i dużych korzystają z kredytu technologicznego.

Co to jest kredyt technologiczny i jak działa?

Kredyt technologiczny Strategor jest specjalnym rodzajem kredytu, który udzielany jest przez wybrane komercyjne banki za pośrednictwem BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego). Dzięki kredytowi małe, średnie i duże przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dotację na spłatę rat kredytu, który został zaciągnięty w celu zakupu i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w firmie. O dotację ubiegać mogą się nowe firmy oraz te, które istnieją na rynku już dłuższy czas.

Przedsiębiorstwo przyznane środki może przeznaczyć na wydatki związane z planowaną innowacją, np. kupno licencji, patentów oraz projektów technicznych, a także na opłacenie pracy ekspertów. Środki te mogą być także przeznaczone na zakup różnego rodzaju maszyn i urządzeń, pojazdów oraz nieruchomości.

Dokumenty potrzebne do otrzymania kredytu

Aby móc ubiegać się o kredyt technologiczny trzeba złożyć stosowane dokumenty. Pierwszym dokumentem jest wniosek, który składa się w banku komercyjnym w celu uzyskania od niego promesy o udzieleniu kredytu. Promesa jest podstawą do wnioskowania o dofinansowanie.

Innymi potrzebnymi dokumentami są dokumenty finansowe przedsiębiorstwa (więcej). To jakie będą to dokumenty, uzależnione jest od formy opodatkowania firmy i mogą to być księgi przychodów i rozchodów.

Czasem trzeba przedstawić dokładny biznesplan dotyczący innowacyjnych rozwiązań. Jeżeli przedsiębiorstwo stara się o dofinansowanie kupna lub rozbudowy nieruchomości, wówczas trzeba przedstawić szkic przedstawiający koszty związane z przedsięwzięciem.

Kiedy wypłacane są środki z kredytu technologicznego?

Kredyt technologiczny nie jest wypłacany w trybie natychmiastowym i w całości tylko transzami w czasie kiedy realizowany jest projekt. Ostatnia transza pieniędzy wypłacana jest po zakończeniu realizacji projektu.

Na początku przedsiębiorstwo nie ma dostępu do środków finansowych, ponieważ wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia złożyć można gdy wykonane jest co najmniej 25% projektu.

Wypłacone pieniądze można przeznaczyć na zapłacenie rat zaciągniętego kredytu. Należy pamiętać, że przedsiębiorstwo może przejść kontrolę mającą na celu sprawdzenie, na co przeznaczone zostały środki finansowe pochodzące z dofinansowania.

Jeżeli przedsiębiorca samodzielnie spłaci raty kredytu przed wypłaceniem dofinansowania, może on liczyć się, z tym że dofinansowanie będzie mu cofnięte.

 

Back To Top