Co obejmuje ubezpieczenie OC radcy prawnego? Ubezpieczenie OC radcy prawnego obejmuje ochronę przed odpowiedzialnością cywilną za szkody wyrządzone przez radcę podczas wykonywania jego obowiązków zawodowych. Ubezpieczenie gwarantuje odszkodowanie dla poszkodowanych oraz pokrywa koszty obrony radcy w przypadku jakichkolwiek roszczeń wobec niego....