Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wymaga nie tylko ogromnego nakładu pracy własnej, ale również nierzadko zaangażowania kapitału inwestycyjnego, zwłaszcza wtedy kiedy przedsiębiorcy zależy na tym, żeby firma cały czas się rozwijała i docierała do nowych grup klientów. Nie zawsze środki własne są jednak wystarczające do tego, żeby zrealizować wszystkie plany inwestycyjne firmy. Z pomocą tutaj przychodzą różnego rodzaju programy wsparcia oraz dotacje. Jedną z ważniejszych stanowi kredyt technologiczny, który umożliwia pozyskanie pieniędzy na rozwój. Środki finansowe pozyskane w ten sposób można wykorzystać na innowacje technologiczne, po spełnieniu kilku warunków.

Jak działa kredyt technologiczny?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wymaga nie tylko ogromnego nakładu pracy własnej, ale również nierzadko zaangażowania kapitału inwestycyjnego, zwłaszcza wtedy kiedy przedsiębiorcy zależy na tym, żeby firma cały czas się rozwijała i docierała do nowych grup klientów

Tego typu zobowiązanie stanowi specjalny kredyt, który jest udzielany przez kilkanaście banków w Polsce, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Kredyt technologiczny stanowi formę finansowania, dzięki któremu podmioty z sektora MŚP, czyli małych i średnich przedsiębiorstw, mogą wdrożyć różnego rodzaju innowacje technologiczne. To co jest szczególnie istotne to fakt, że z tego rodzaju kredytów mogą skorzystać zarówno podmioty, które istnieją na rynku już od wielu lat, jak i firmy, które dopiero zaczynają swoją działalność gospodarczą oraz tak zwane startupy. Aby kredyt technologiczny był dostępny dla firmy trzeba oczywiście spełnić część wymogów. Główne to wpis do rejestru oraz zaliczanie przedsiębiorstwa w poczet MŚP. Dodatkowo, tak jak ma to miejsce przy tradycyjnych kredytach, konieczne jest oczywiście posiadanie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej, tak by mieć środki na ewentualną spłatę wszystkich swoich zobowiązań finansowych.

Na co można przeznaczyć środki finansowe?

Środki, które są zapewnione przez kredyt technologiczny mogą być oczywiście przeznaczone jedynie na konkretne inwestycje i wydatki

Środki, które są zapewnione przez kredyt technologiczny mogą być oczywiście przeznaczone jedynie na konkretne inwestycje i wydatki. Powinny to być zakupy z grupy innowacji technologicznych, do których można zaliczyć zakupy nowych technologii, a także ich uruchomienie i wdrożenie oraz wdrożenie własnej technologii oraz na jej podstawie uruchomienie i wprowadzenie nowych lub też znacząco ulepszonych produktów, usług lub procesów. Dla bardzo wielu podmiotów gospodarczych kredyt technologiczny może być jedyną możliwością, która pozwala na usprawnienie procesów produkcyjnych lub stworzenie nowego artykułu, produktu, który to zapewni firmie całkowicie nowe możliwości zbytu i przyczyni się dzięki temu do powiększania zysków przedsiębiorstwa i kolejne inwestycje, nie tylko w zakresie technologii.

 

Back To Top