Marzeniem każdego przedsiębiorcy jest prężnie działająca i sukcesywnie rozwijająca się firma. Ważnym elementem na płaszczyźnie marketingowej jest wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów, zgodnych z oczekiwaniami potencjalnych klientów. Pomocne w tej kwestii okazują się badania na rynek – program, którego celem jest wskazanie optymalnych kierunków działania.

Dlaczego badania na rynek są ważne?

Badania na rynek to nic innego, jak działania o charakterze marketingowym, których celem jest optymalizacja konkretnego przedsiębiorstwa. Dobrze przygotowane i przeprowadzone pozwalają uniknąć mniej lub bardziej poważnych błędów, efektem których byłyby z całą pewnością negatywne skutki finansowe.

Badania marketingowe najczęściej prowadzone są przez zewnętrzne firmy, posiadające odpowiednie zaplecze techniczne oraz wykwalifikowaną kadrę. W wyniku realizowanych działań można pozyskać wiele przydatnych informacji dotyczących potencjalnych konsumentów, poznać ich preferencje i oczekiwania. Posiadając obiektywną wiedzę zdecydowanie łatwiej podjąć decyzję o wprowadzeniu nowego produktu bądź usługi na rynek. W ramach przedsięwzięcia gromadzone są informacje dotyczące podaży, popytu, ceny produktów i usług, zachowań konkurencyjnych firm, preferencji i oczekiwań konsumentów, systemów sprzedaży oraz sieci dystrybucji.

Kluczowe czynniki w badaniach na rynek

Badania na rynek prowadzone są za pomocą konkretnych zagadnień, dzięki którym możliwe jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji. Do najważniejszych czynników należą:

Horyzont czasowy

W zależności od podejmowanych działań i charakteru przedsięwzięcia, badania dzielą się na dwie grupy:

Bardzo często obydwa rozwiązania są łączone, umożliwiając pozyskanie optymalnej wiedzy. Podczas działań analitycznych stosowane są m.in. wywiady, sondy, ankiety, bardzo przydatne okazują się również wszelkiego rodzaju bazy danych, w tym udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny. Prognozowanie z kolei obejmuje działania mające określić przypuszczalny rozwój sytuacji oraz potrzeby rynkowe w przyszłości.

Jakościowe i ilościowe pozyskiwanie danych

Badania na rynek w znacznym stopniu opierają się na pozyskanych w informacjach pozyskanych w toku realizowanych działań. W zależności od sposobu pozyskiwania danych, badania dzieli się na ilościowe i jakościowe. Pierwsze z nich mają przede wszystkim charakter statystyczny, nie mniej jednak pozwalają również poznać panujące na rynku tendencje. W badaniach jakościowych uczestniczy znacznie mniejsza ilość respondentów niż w przypadku badań ilościowych, a celem podejmowanych działań jest obiektywna i szczegółowa analiza konkretnej sytuacji lub zjawiska. Rozwiązanie to daje ponadto możliwość pozyskania odpowiedzi na kluczowe pytania związane z badanym produktem bądź usługą.

Analiza danych

Istotnym działaniem w realizowaniu zadań wchodzących w skład przedmiotowego badania na rynek ze strony www.strategor.pl, jest analiza pozyskanych informacji. Ze względu na charakter wspomnianej analizy i wykorzystywanych do jej wykonania narzędzi, można wyróżnić dwa rodzaje badań:

  • pierwotne;
  • wtórne.

Badania pierwotne dotyczą konkretnego produktu, są więc aktualne i trafne. Badania wtórne opierają się natomiast na informacjach zebranych w przeszłości. Są one mniej kosztowne i łatwiejsze w opracowaniu niż badania pierwotne, aczkolwiek dają mniejszą gwarancję trafności.

Organizacja badań na rynek

Badania na rynek mogą być realizowane na podstawie danych pozyskiwanych w obrębie konkretnego przedsiębiorstwa lub w oparciu o materiały zewnętrzne, np. dostępne felietony, ankiety, sondy, wywiady, informacje udostępniane przez instytucje publiczne (m.in. Główny Urząd Statystyczny) itp. W zależności od organizacji i sposobu pozyskiwania informacji, badania dzielą się na wewnętrzne oraz zewnętrzne. Wybór konkretnego narzędzia zależy od indywidualnych potrzeb realizowanego działania. W wielu przypadkach wykorzystywane są obydwa rozwiązania jednocześnie.

Do prawidłowego wykonania badań na rynek niezbędne jest także sprecyzowanie celu działania. W tym przypadku można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje badań:

  • eksploracyjne;
  • testowe;
  • konsumpcyjne.

Różnorodność sposobów badań na rynek  umożliwia analitykom wybranie narzędzi, które pozwolą uzyskać optymalne efekty końcowe.

Back To Top