W 2015 roku w Polsce została wprowadzona karta diagnostyki i leczenia onkologicznego. Pakiet onkologiczny to grupa przepisów, których zadaniem jest usprawnienie oraz poprawa diagnostyki chorób nowotworowych w Polsce. Jeśli chodzi o dostęp do szybkiej ścieżki onkologicznej, to nie stosuje się żadnych ograniczeń wiekowych, nie jest on także objęty limitem narodowego funduszu zdrowia. Oznacza to, że szybka ścieżka onkologiczna dotyczy każdego pacjenta, który potrzebuje diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Szybka ścieżka onkologiczna i jej cel

Pacjent, u którego lekarz podejrzewa zachorowanie na nowotwór, otrzymuje kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego. Jest ona traktowana jak skierowanie, dzięki któremu jej posiadacz może omijać zwykłe kolejki do specjalistów, szybciej uzyskując potrzebną diagnozę. Trzeba pamiętać o tym, że szybka ścieżka onkologiczna realizowana jest jedynie przez te ośrodki, które posiadają podpisany kontrakt z NFZ. Są one oznakowane zielonym logo, zazwyczaj umieszczanym na drzwiach wejściowych. Pacjenci muszą zdawać sobie sprawę z tego, że na otrzymanie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego nie ma szans podczas wizyty w prywatnym gabinecie lekarskim.

Co zyskuje pacjent, który posiada kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego?


Przede wszystkim zadaniem karty jest zniesienie limitów na leczenie nowotworów i przeprowadzenie niezbędnych badań diagnostycznych. Pacjent, który ją otrzyma, ma świadomość, że od momentu zgłoszenia się do specjalisty maksymalnie w ciągu 7 tygodni uzyska potrzebną diagnozę. Będzie on szybciej wysłany na potrzebne badania niż chorzy bez założonej karty.

Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego umożliwia również skrócenie kolejek dla pacjentów nowotworowych, a także zastosowanie szybkiej terapii, która ma za zadanie zwiększyć wyleczalność nowotworów.

Maksymalnie w przeciągu dwóch tygodni od momentu, kiedy pacjent zgłosił się do lekarza, w jego sprawie zbierze się zespół lekarzy, który skupi się na opracowaniu dla konkretnego pacjenta planu leczenia. Chory ma prawo do uczestnictwa w tych obradach, ponieważ to właśnie one będą decydować o tym, w jaki sposób w przyszłości będzie wyglądać jego leczenie.

Bardzo istotne jest to, że pakiet onkologiczny wprowadza funkcję koordynatora. Jest to osoba, która podczas procesu leczenia będzie pilnowała wyznaczonych terminów, a także będzie stanowiła wsparcie dla pacjenta, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i informacyjnym.

Jak widać, szybka ścieżka to przełom, jeśli chodzi o leczenie onkologiczne w Polsce.

Back To Top