Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że Szybka ścieżka jest w najprostszym możliwym ujęciu największym programem w Polsce, który zajmuje się finansowaniem prac badawczo-rozwojowych. Co dokładnie warto wiedzieć o wspomnianym programie?

20 milionów Euro na innowacje

Należy mieć świadomość, że na opracowanie innowacji w programie „Szybka Ścieżka” można uzyskać ogromne pieniądze. Godny uwagi jest jednak fakt, że wartość kosztów kwalifikowanych projektu musi oscylować w przedziale od 1 do 50 mln euro. Oczywiście wielkość dofinansowania będzie uzależniona zarówno od wielkości przedsiębiorstwa, jak i charakteru prac, które zostały przewidziane w projekcie.

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że można otrzymać nawet 20 mln euro w przypadku, gdy dany projekt będzie obejmował badania przemysłowe. Osoby, które jednak nie zakładają tego rodzaju badań, tylko koncentrują się na pracach rozwojowych, mogą ubiegać się o 15 mln euro. Nie wszyscy wiedzą, że istniej możliwość uzyskania dofinansowania na prace przedwdrożeniowe.

Na co dokładnie można przeznaczyć pieniądze z dotacji „Szybka Ścieżka”?

Szybka ścieżka

Godny uwagi jest fakt, że dzięki pieniądzom z dotacji możliwe jest sfinansowanie 80% kosztów badań przemysłowych. Należy wśród nich wymienić koszty pozwalające danej osobie na zdobycie nowych umiejętności, wiedzy niezbędnych do opracowania innowacji. „Szybka Ścieżka” umożliwi także sfinansować 60% kosztów prac rozwojowych. W najprostszym możliwym ujęciu są to koszty, w których zostanie wykorzystana aktualnie dostępna wiedza i umiejętności do opracowania określonej innowacji.

Ponadto pieniądze umożliwią sfinansować nawet 90% kosztów prac przedwdrożeniowych. Są to usługi rzecznika patentowego, opracowania dokumentacji wdrożeniowej. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że wspomniane koszty prac przedwdrożeniowych nie mogą stanowić więcej niż 20% wszystkich kosztów kwalifikowalnych danego projektu.

Godny uwagi jest fakt, że wszystkie przedstawione poziomy dofinansowania dotyczą mikro i małych firm. Należy mieć świadomość, że większe przedsiębiorstwa mogą otrzymać z programu „Szybka ścieżka” dofinansowanie na mniejszym poziomie.

Jakie koszty dotyczące projektu mogą zostać pokryte z dotacji „Szybka ścieżka”?

Warto wśród nich wymienić: utrzymanie linii technologicznych, wynagrodzenia, korzystanie z urządzeń naukowo-badawczych, zakup materiałów, sprzętu laboratoryjnego, zakup licencji, patentów, know-how, promocja projektu, wynajem powierzchni laboratoryjne, koszty dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntów.

 

Back To Top