W przypadku profesjonalistów pracujących w branży biznesowej i ekonomicznej termin „consulting” jest na porządku dziennym. Wydaje się, że szczególnie w ostatnim czasie pojęcie to przechodzi istny renesans, a to ze względu na trudną sytuację, z jaką spotkały się rozmaite firmy w związku z kryzysem pandemicznym. W poniższym tekście spróbujemy wskazać na główne cechy charakterystyczne consultingu oraz odpowiemy na pytanie jaka jest jego rola. Wskażemy także na pozycję Poznania w kreowaniu ekosystemu, w którym działają konsultanci.

Czym charakteryzuje się consulting?

Consulting definiuje się jako praktykę polegającą na udostępnianiu stronie trzeciej ekspertyzy w danej sprawie w zamian za opłatę. Usługa może obejmować usługi doradcze lub wdrożeniowe. Dla konsultanta zajęcie niezależnego i bezstronnego stanowiska w danej sprawie ma kluczowe znaczenie. Konsultant może w zasadzie obsługiwać dowolny sektor, ale w ciągu ostatnich dziesięcioleci termin ten stał się synonimem doradztwa biznesowego, które koncentruje się głównie na strategii biznesowej, zarządzaniu, organizacji, procesach operacyjnych i technologii.

W przypadku profesjonalistów pracujących w branży biznesowej i ekonomicznej termin "consulting" jest na porządku dziennym

Jak wspomnieliśmy na wstępie, consulting stał się bardzo istotnym elementem strategii biznesowej zwłaszcza w ostatnim, trudnym czasie. Doradztwo konsultacyjne pomaga firmom przejść przez okres zmian wywołanych pogorszeniem się sytuacji na rynkach i zaadoptować się do nowych warunków ekonomicznych. Wśród zagadnień, którymi zajmują się konsultanci jest opracowywanie kompleksowych planów rozwoju firm, a w szczególności:

  • przeprowadzenie analiz strategicznych
  • analiza potrzeb informatycznych firmy
  • tworzenie strategii podatkowych bądź inwestycyjnych
  • opracowywanie planu finansowego przedsiębiorstwa
  • analiza potrzeb szkoleniowych
  • optymalizacja procesów biznesowych

Już z tej krótkiej listy wynika, że obszar działalności konsultingowej jest szeroki i obejmuje doradztwo strategiczne, operacyjne, finansowe, informatyczne, personalne…

Jeżeli chodzi o consulting Poznań ma poza tym do zaoferowania usługi wielu profesjonalnych podmiotów, które specjalizują się w doradztwie ekonomicznym i biznesowym

Consulting Poznań – szkolenia konsultingowe

Poznań zajmuje bardzo istotne miejsce na mapie Polski jeżeli chodzi o wdrażanie wzorców konsultingowych. Od wielu lat są tutaj organizowane cykliczne szkolenia kompetencyjne dla doradców biznesowych. Podczas zajęć adepci trudnej sztuki consultingu poznają arkana lean management i coachingu, poszerzają swoją wiedze na temat programów rozwojowych oraz work-life balance.

Jeżeli chodzi o consulting Poznań ma poza tym do zaoferowania usługi wielu profesjonalnych podmiotów, które specjalizują się w doradztwie ekonomicznym i biznesowym. Adresy kontaktowe dostępne są w internecie.

 

Back To Top