Konsulting to słowo pochodzące od angielskiego consulting czyli doradztwo i stanowi dziedzinę zarządzania zajmującą się rozmaitymi formami doradzania i pomocy podmiotom gospodarczym. Najczęściej z konsultingu korzystają średnie oraz duże organizacje, zazwyczaj posiadające mocno rozwiniętą i skomplikowaną strukturę organizacyjną.

Czym charakteryzuje się konsulting?

Konsulting stanowi bardzo szeroką gamę usług, które dostosowywane są do sytuacji rynkowej oraz bieżących problemów, które dotykają firmę w danym momencie. Mogą to być więc najprostsze rozwiązania informacyjne czy doradztwo finansowe, ale nawet restrukturyzacja czy kompletna zmiana strategii działania firmy. Umowa konsultingowa powinna cechować się:

  • neutralnością,
  • obiektywizmem,
  • dyskrecją.

Neutralność umów konsultingowych oznacza, że osoba świadcząca usługi konsultingowe (tak zwany konsultant) nie jest podporządkowany klientowi i posiada odpowiednie kwalifikacje do pełnienia powierzonego zadania. Obiektywizm w branży konsultingowej jest bardzo istotny, sprawia bowiem, że wszystkie decyzje opierane są o dowody naukowe, badania rynkowe oraz analizę sytuacji gospodarczej, a nie indywidualne preferencje i opinie konsultantów. Dyskrecja jest natomiast podstawą nie tylko w konsultingu, ale i ogólnie w relacjach między firmami, a podmiotami, które świadczą na ich rzecz usługi.

Konsulting procesowy jako nowoczesna forma doradztwa

Konsulting procesowy, który wyewoluował z tradycyjnego konsultingu, to podejście oparte na zaangażowaniu klienta w rozstrzygnięcie sprawy będącej przedmiotem doradztwa. Podczas całego procesu konsultant nie stawia się jedynie w roli lidera, ale stara się współpracować z klientami, wpłynąć na ich decyzje i sposób postrzegania problemów tak aby aktywnie uczestniczyli w procesie zmian od początku aż do ich zakończenia. Konsulting procesowy bazuje na doświadczeniach z przeszłości, wysoko rozwiniętej kulturze organizacyjnej oraz wartościach.

Gdzie znaleźć firmę konsultingową?


Firmy konsultingowe rozlokowane są niemal we wszystkich średnich i dużych miastach w Polsce – są to zarówno duże przedsiębiorstwa międzynarodowe jak i mniejsze firmy świadczące usługi wyłącznie na terenie kraju. Jeśli klient interesuje się Strategor konsulting Poznań, dobrze jest w pierwszej kolejności zrobić rozeznanie, ponieważ ceny i zakres realizowanych usług mogą się znacznie różnić pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Konieczne jest także upewnienie się, że dana firma realizuje konsulting w oczekiwanym stopniu – na przykład pełni usługi konsultingu informatycznego, a nie tylko finansowego.

Back To Top