Cudzoziemcy mogą mieć prawo do świadczeń zdrowotnych w Polsce na podstawie przepisów o dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jakie są warunki ubezpieczenia zdrowotnego dla cudzoziemca?

Prawo do świadczeń zdrowotnych może przysługiwać cudzoziemcowi, który:

  • jest ubezpieczony w Polsce (np. ma status studenta lub pracownika);
  • posiada Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydaną przez państwo członkowskie UE/EFTA, który jest ubezpieczony;
  • jest objęty programem wymiany lekarskiej lub pielęgniarskiej;
  • przebywa w Polsce na podstawie wizy schengen albo ma status uchodźcy lub azylu;
  • jest członkiem rodzin European Health Insurance Card (EHIC) posiadacza.

Osoba, która nie spełnia żadnego z powyższych warunków, a chciałaby skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (np. cudzoziemiec pracujący na terenie Polski), musi się samodzielnie ubezpieczyć.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać ubezpieczenie zdrowotne w Polsce?

Ubezpieczenie zdrowotne można uzyskać na trzy sposoby: poprzez pracę, emeryturę lub świadczenie pielęgnacyjne. Aby mieć prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, trzeba być obywatelem polskim albo cudzoziemcem ze stałym pobytem na terytorium Polski. Po drugie, jedynym wymogiem jest posiadanie dowodu osobistego lub paszportu. Osoby bez stałego miejsca zamieszkania muszą posiadać kartę meldunkową. Po trzecie, warunkiem uznania się za osobę uprawnioną do świadczeń opieki medycznej jest opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Jakie są rodzaje ubezpieczeń zdrowotnych dla cudzoziemca?

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca jest ubezpieczeniem, które chroni osobę przebywającą na terytorium innego państwa przed kosztami leczenia i pomaga w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia (więcej tutaj: https://www.kostkaubezpieczenia.pl/co-warto-wiedziec-o-ubezpieczeniu-zdrowotnym-dla-cudzoziemca/). Istnieje kilka rodzajów takich ubezpieczeń, a każde z nich ma inny zakres ochrony. Najpopularniejsze to ubezpieczenie podróżne, ubezpieczenie studenckie oraz ubezpieczenie dla pracowników delegowanych.

Ubezpieczenie podróżne jest typem ubezpieczenia, które może być wykupione przez osobę przyjeżdżającą do innego kraju na okres krótszy niż rok. Ubezpieczony może korzystać ze świadczeń medycznych takich jak lekarstwa, badania, hospitalizacja lub transport medyczny. Zwykle takie ubezpieczenie obejmuje też ochronę w razie nagłego zdarzenia losowego takiego jak choroba lub wypadek. Ubezpieczenie studenckie jest dostępne dla studentów od 18 roku życia, którzy studiują na uczelniach wyższych w Polsce. Ochrona obejmuje leki, badania diagnostyczne i opiekę medyczną. W ramach składki studenci mają również dostęp do transportu medycznego oraz szacunkowej pomocy finansowej na pokrycie kosztów lekarstw i rehabilitacji.

Ubezpieczenie zdrowotne a prawo do świadczeń medycznych w Polsce

Cudzoziemcy mogą mieć prawo do świadczeń zdrowotnych w Polsce na podstawie przepisów o dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W Polsce obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje prawo do świadczeń medycznych. Prawo to jest realizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, który finansuje świadczenia zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ubezpieczenie zdrowotne obejmuje wszystkie osoby mające stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski. Posiadanie ubezpieczenia jest warunkiem koniecznym do skorzystania ze świadczeń medycznych, a także uprawnia do refundacji leków i innych środków medycznych.

Co musisz wiedzieć o ubezpieczeniu zdrowotnym, jeśli przyjedziesz do Polski?

W Polsce obowiązuje generalna, bezpłatna opieka medyczna, która obejmuje wszystkie świadczenia zdrowotne. Aby jednak mieć do nich pełen dostęp, trzeba posiadać polskie ubezpieczenie zdrowotne.

Ubezpieczenie zdrowotne można nabyć na dwa sposoby – poprzez pracodawcę lub bezpośrednio w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ). Pierwszy sposób jest najbardziej popularny, ponieważ większość pracodawców wykupuje swoim pracownikom ubezpieczenie zdrowotne.

Aby mieć pewność, że jesteś ubezpieczony/a, powinieneś/aś regularnie sprawdzać swoje uprawnienia do świadczeń medycznych (np. poprzez stronę internetową NFZ). Jeżeli masz problemy ze zrozumieniem swoich uprawnień lub potrzebujesz dodatkowej pomocy, możesz skontaktować się bezpośrednio z NFZ.

Jak długo można korzystać ze świadczeń medycznych na podstawie ubezpieczenia zagranicznego?

W Polsce można korzystać ze świadczeń medycznych na podstawie ubezpieczenia zagranicznego przez okres maksymalnie 3 miesięcy. Po upływie tego czasu, należy wykupić polskie ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie zagraniczne jest ważne tylko wtedy, jeśli posiada się stały adres zamieszkania poza granicami Polski.

Jakie jest ubezpieczenie zdrowotne potrzebne do pracy w Polsce?


Aby pracować w Polsce, potrzebne jest ubezpieczenie zdrowotne. Możesz kupić je w każdej firmie ubezpieczeniowej. Najlepiej jest kupić polisę, która obejmuje cały okres pobytu w Polsce. Ubezpieczenie zdrowotne uprawnia do korzystania z bezpłatnych świadczeń medycznych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia (https://investmyszkow.pl/jak-wybrac-najlepsze-ubezpieczenie-zdrowotne-dla-obcokrajowcow-przebywajacych-w-polsce/).

Back To Top