Zainwestuj u nas
Otoczenie biznesu

Atrakcyjność gospodarcza Powiatu Myszkowskiego opierasię w głównej mierze na jego znacznym potencjale inwestycyjnym, na który składa się dobra dostępność komunikacyjna, wysoka jakość rynku pracy, sprzyjający klimat społeczny oraz profesjonalnie przygotowana infrastruktura techniczna.

Atrakcyjne ceny gruntów, doskonale skomunikowane działki, hale produkcyjne i magazynowe oraz niskie koszty prowadzenia działalności gospodarczejstanowią istotną zachętę dla inwestorów. Jej dopełnieniem jest korzyść, jaka wynika z przynależności Powiatu Myszkowskiego do regionu Śląska, który jest najbardziej atrakcyjnym po względem inwestycyjnym regionem w Polsce i jednym z liderów w tym zakresie na świecie.

Śląsk, to obecnie największy, zurbanizowany obszar w Europie Środkowo – Wschodniej, mający najwyższą krajową gęstość zaludnienia oraz wskaźnik ludności miejskiej – 77%. Województwo śląskiedysponuje najgęstszą w kraju siecią dróg ekspresowych i autostrad. Euroterminal w Sławkowie (kolej szerokotorowa) zapewnia bezpośredni dostęp kolejowy do rynków Azji, a Port lotniczy w Katowicach jest wiceliderem w ruchu cargo w kraju. Dużą rolę w życiu gospodarczym Powiatu Myszkowskiego i całego regionu odgrywa bliskość granicy z Czechami i Słowacją oraz fakt, iż w promieniu 600 km od Myszkowa znajduje się 6 europejskich stolic: Warszawa, Berlin, Praga, Budapeszt, Wiedeń i Bratysława.

Na Śląsku zarejestrowanych jest ponad 453 tysiące podmiotów gospodarczych. 96% z nich należy do sektora prywatnego. Kadry dla nich kształci 45 śląskich wyższych uczelni, na których studiuje ponad 150 tys. studentów, z czego 60% wybrało kierunki techniczne i ekonomiczne. Specyfiką Powiatu i całego regionu jest dobrze rozwinięte szkolnictwo zawodowe.

W województwie śląskim funkcjonuje blisko 200 instytucji otoczenia biznesu, które wspomagają rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Są to agencje rozwoju regionalnego, izby gospodarcze, przemysłowe, handlowe, cechy rzemieślnicze, ośrodki wspierania przedsiębiorczości, informacji gospodarczej itp. Zrzeszają one na zasadzie dobrowolności przedsiębiorstwa, reprezentując ich interesyi wspierając inwestorów poprzez podnoszenie ich konkurencyjności i rozwój. W ramach swojej działalności oferują usługi doradcze, szkoleniowe, finansowe i promocyjne.Kojarzą oferty współpracy gospodarczej, organizują seminaria, szkolenia i misje gospodarcze.

Do najważniejszych instytucji o zasięgu regionalnym należą: Regionalna Izba Gospodarcza, Fundusz Górnośląski, Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego czy Regionalna Izba Małej i Średniej Przedsiębiorczości. W regionie śląskim prowadzą ponadto działalność fundusze pożyczkowe, poręczeniowe, venture capital i inne. Funkcjonują także inkubatory przedsiębiorczości oraz parki przemysłowe i technologiczne.

Pełną wiedzę na temat pracy opisanych wyżej instytucji posiada działające przy Starostwie Powiatowym Biuro Obsługi Inwestora, które w ramach realizacji swojej misji wspierania inwestorów pomaga w nawiązywaniu kontaktów i prowadzenia efektywnej współpracy.

Zoom na Powiat Myszkowski
Aktualności Polityka Prywatności Polityka Cookies
Tworzenie Stron Internetowych