Zainwestuj u nas
Infrastruktura komunikacyjna - stąd wszędzie blisko

Silny potencjał ekonomiczny Powiatu Myszkowskiego jest w dużej mierze zasługą dobrej lokalizacji względem głównych dróg krajowych i autostrad. Powiat, jako integralnaczęść aglomeracji śląskiej posiada nowoczesną, bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę transportową.

Obejmujeona sieć dróg tranzytowych i lokalnych, linię kolejową łączącą się z siecią kolei europejskich oraz dwa, znajdujące się w pobliżu międzynarodowe porty lotnicze (Katowice, Kraków), obsługujące regularny ruch pasażerski i towarowy.

Dzięki autostradom A1, A2 i A4 Powiat Myszkowski jest bezpośrednio połączony z europejską siecią dróg ekspresowych i portami morskimi. Każdego roku, lokalny system dróg podlega modernizacjom oraz rozbudowie, zwiększając przepustowość i bezpieczeństwo kierowców.

Powiat Myszkowski poprzez przebiegające przez jego teren międzynarodowe linie kolejowe jest zintegrowany z ciągiem transportowym, łączącym Skandynawię oraz kraje nadbałtyckie  z Europą Środkowo-Wschodnią oraz Bałkanami. Na terenie Powiatu funkcjonuje również kolej przemysłowa z dobrze zorganizowaną infrastrukturą techniczno-transportową.

 

Zoom na Powiat Myszkowski
Aktualności Polityka Prywatności Polityka Cookies
Tworzenie Stron Internetowych