Warsztaty przygotowania wniosku o FE na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Szkolenie przeznaczone jest dla osób planujących uruchomienie działalności gospodarczej. Szkolenie poświęcone będzie omówieniu możliwości wsparcia osób planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020. Tematyka szkolenia służy wsparciu osób w przygotowaniu wniosku o środki na podjęcie działalności gospodarczej. Szkolenie będzie bazowało m.in. na dokumentacji Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.


Termin i miejsce szkolenia:

Termin: 30 stycznia 2018 r. oraz 2 luty 2018 r.
Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121; Sala nr: 2
Porządek: Rejestracja uczestników: 8.45 – 9.00.
Szkolenie: 9:00 – 13:30.


Tematyka szkolenia:

Możliwości pozyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej (środki Powiatowych Urzędów Pracy, operatorów wybieranych w ramach działań konkursowych 1.2.1 POWER i 7.3.3 RPO WSL, środki związane ze wsparciem obszarów wiejskich, pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej);
Przedstawienie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej – krok po kroku – omówienie zawartości merytorycznej wniosku o dofinansowanie, analiza finansowa przychodów i kosztów prowadzonej działalności, wymagane załączniki.


Zasady rekrutacji:

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na następujący adres mailowy: lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl  Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia o zakwalifikowaniu drogą e-mail. W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.

Szkolenie jest bezpłatne.

Kontakt:
lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl ; lub tel. 34/3605687, 34/3245075.

Zoom na Powiat Myszkowski
Aktualności Polityka Prywatności Polityka Cookies
Tworzenie Stron Internetowych