Spotkanie z przedsiębiorcami

W czwartek w Starostwie Powiatowym w Myszkowie odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami, na którym obszernie omówiono możliwości wsparcia działalności gospodarczej. Pracownicy Śląskiego Centrum w Chorzowie przedstawili Działanie 1.2 Prace badawczo – rozwojowe, Działanie 3.2 Wyrażenie innowacyjnych technologii, Działanie 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach omówił możliwości wsparcia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz zapoznał liczne zebranych z możliwością podnoszenia kompetencji w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Józef Wojtas Przedstawiciel Lokalnego Punktu Informacyjnego, działającego przy Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie, przedstawił bogatą ofertę dofinansowań dla Przedsiębiorców w ramach programów krajowych PO Inteligentny Rozwój i PO Infrastruktura i Środowisko. Ponadto zaprezentowana została oferta nisko oprocentowanych kredytów w ramach „Śląskiego funduszu pożyczkowego” i Funduszu Pożyczkowego ARR w Częstochowie. Kolejnym prelegentem była Halina Palarz Prezes Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury z siedzibą w Złotym Potoku, która przedstawiła ofertę dofinansowania w różnych obszarach działania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziękujemy za udział w spotkaniu. Jednocześnie informujemy, iż udostępniamy prezentacje ze spotkania dla wszystkich zainteresowanych – wystarczy przesłać zgłoszenie na adres malgorzata.budek@powiatmyszkowski.pl

Zoom na Powiat Myszkowski
Aktualności Polityka Prywatności Polityka Cookies
Tworzenie Stron Internetowych